GE Industrial Solutions Belgium B.V.B.A. - Vynckier

Contact information

Address: Nieuwevaart 51
9000, Gent
Belgium
Productie : Elektrisch installatiemateriaal voor woningbouw, industrie en tertiaire gebouwen : Klein installatiemateriaal, stekkers, drukknoppen, contactdozen, stopcontacten,bellen, aftakdozen, telefoonmateriaal. Verdeelkasten voor woningen en aanverwante, met inbegrip van tellerkasten en schakelkasten. Schakelmateriaal zoals scheidingsschakelaars, lastscheidingsschakelaars,lastschakelaars,impulsschakelaars, draaischakelaars en schakelklokken. Vermogenschakelaars, beveiligingsmateriaal zoals h.o.v.- zekeringen, veiligheidshouders, automatische schakelaars, differentieelschakelaars. Uitgeruste kasten voor industrie en dienstensector, zoals schakel- en verdeelkasten, bouwwerf- en campingkasten. Ledige polyesterkasten voor lichte en zware nijverheid (inbouw van schakel-, beveiligings-, regel- en controleapparaten), kabeltelevisie, gasverdeling, verkeerssignalisatie, stroomverdeling, telecommunicatie, openbare verlichting, bouwwerven en kampeerterreinen. Producten voor automatisering en sturing, contactoren, softstarters, frekwentieomvormers, bedieningssignaaleenhed en, eindeloopschakelaars, naderingsschakelaars, tijd- en bewakingsrelais. Production : Matériel d'installation électrique pour usage domestique, industriel et le secteur tertiaire : petit matériel d'installation comme boutons-poussoirs, prises de courant, fiches, sonneries, boîtes de dérivation, matériel téléphonique; coffrets de distribution à usage domestique, coffrets-compteurs , coffrets de manoeuvre; matériel de commutation comme sectionneurs, sectionneurs à  coupure en charge, interrupteurs à coupure en charge, télérupteurs, commutateurs rotatifs et interrupteurs horaires; matériel de protection comme fusibles HPC, bases de coupe-circuit à broches, disjoncteurs, disjoncteurs à  dispositif différentiel; disjoncteurs sous boîtier moulé; disjoncteur s ouverts, coffrets équipés à  usage industriel comme coffrets de manoeuvre et divisionnaires, coffrets de chantier et coffrets camping; coffrets et armoires en polyester vides pour fixation d'appareils de manoeuvre, de protection, de régulation et de contrôle, télédistribution, distribution de gaz, signalisation routière, distribution de courant, télécommunication, éclairage public, chantiers et campings; produits d'automatisme et de contrôle : contacteurs, démarreurs progressifs, variateurs de vitesse, unités de commande et de signalisation, interrupteurs de fin de course, détecteurs de proximité, relais électroniques temporisés et de surveillance.

Company Information

Year of foundation:1920
Number of employees:500 - 999
VAT number:BE0885012162

Housings for electrical engineering

M

Electric installation materials

M

Low-voltage distributors

M

Disconnect circuit breakers

M

Miniature circuit breakers (MCB)

M

Switches

M

Switch cabinets

M

Control cabinet housings

M

Switching panels

M

Safety switches

M

Earth leakage circuit breakers

M

Automation modules

M

Domotics

M

Switch cabinets made of plastic

M

Wall cabinets

M

Power distribution cabinets

M

Plastic cabinets

M

Sign mounting materials

M

Control desks

M

Timers, Programme

M

Branch boxes

M

Fuses with integrated switch

M

Appliance fuses

M

High voltage fuses

M

Low-voltage fuses

M

Cable end sleeves

M

Cable clamps

M

Cable clips

M

Push switches

M

Limit switches

M

Appliance and equipment switches

M

Main switches

M

Load switches

M

Power switches

M

Magnetic switches

M

Motor protection switches

M

Relays

M

Protective switches

M

Switch cabinet accessories

M

Switches, Electromagnetic

M

Panel instruments, flush mounting

M

Time switches

M

Softstarters

M

Housings for the electronics industry

M

Mounting systems for electrical installations

M

Earth electrodes

M

Outdoor casings

M

Socket and switch covers

M

Load break switches

M

Sashs

M

Christian Reusens

- Manager

Patrick Verspecht

- Manager

Stefaan Verhelst

- Manager

V. Deplanter

- General Manager

J. Wijckman

- Finance Manager

K. Coelen

- Finance Manager

Kaat Coelen

- Finance Manager

L. Quintens

- Manager Marketing

Alex Maryns

- Manager Marketing

Valerie Deplanter

- Principal Manager, General Manager

Rudi Vanhoutteghem

- Principal Manager, Manager Sales

Rudi Vanhoutteghem

- Principal Manager, Manager Sales

Christian Reusens

- Manager

Patrick Verspecht

- Manager

Stefaan Verhelst

- Manager

V. Deplanter

- General Manager

K. Coelen

- Finance Manager

Kaat Coelen

- Finance Manager

R. Van Houtteghem

- Sales Manager

L. Quintens

- Manager Marketing

Alex Maryns

- Manager Marketing

Valerie Deplanter

- Principal Manager, General Manager

Rudi Vanhoutteghem

- Principal Manager, Manager Sales

Rudi Vanhoutteghem

- Principal Manager, Manager Sales

Valerie Deplanter

- General Manager

V. Deplanter

- General Manager

K. Coelen

- Finance Manager

Kaat Coelen

- Finance Manager

R. Van Houtteghem

- Sales Manager

S. Sierens

- Manager Human Resources

Sofie Sierens

- Manager Human Resources

Kristof De Baere

- Purchasing Manager

L. Quintens

- Manager Marketing

Alex Maryns

- Manager Marketing

Rudi Vanhoutteghem

- Principal Manager, Manager Sales

Rudi Vanhoutteghem

- Principal Manager, Manager Sales

Vraag hier een financieel rapport aan van deze onderneming. De kosten bedragen € 35,- per rapport en worden achteraf in rekening gebracht.
Plaats hier kostenloos de vacatures